61 Phố Trạm, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
contact@akioway.com
  • Home
  • /
  • Giới thiệu

Giới thiệu

AKIO – Nâng tầm chất lượng và giá trị sống của người Việt dựa trên giá trị cốt lõi, nền tảng là Sức Khỏe.

 Sứ mệnh của AKIO là “xanh hóa” thị trường chăm sóc dinh dưỡng & sức khỏe thông qua nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành y tế và ngoài cộng đồng:

– ĐÀO TẠO kiến thức chính thống từ cơ bản đến chuyên sâu/chuyên biệt về dinh dưỡng

– ĐỒNG HÀNH cùng học viên trong quá trình làm/phát triển nghề với vai trò hỗ trợ/bảo trợ về chuyên môn dinh dưỡng

Giới thiệu AKIO

Đào tạo

AKIO thiết kế, tổ chức các khóa học đào tạo dinh dưỡng chuyên sâu/chuyên biệt cho các cá nhân/tổ chức muốn phát triển nghề dinh dưỡng/sức khỏe trong môi trường y tế hay ngoài cộng đồng. Tất cả kiến thức được CHUẨN HÓA – HỆ THỐNG HÓA – GIẢNG DẠY & cấp CHỨNG NHẬN/CHỨNG CHỈ của Viện dinh dưỡng Quốc gia và các đơn vị/tổ chức chính quy khác.

Đồng hành

Học viên của AKIO sau khi kết thúc các khóa học, nếu có cùng sứ mệnh “xanh hóa” thị trường chăm sóc dinh dưỡng & sức khỏe và giúp mỗi người dân “trở thành bác sĩ tốt nhất của chính mình”, mỗi gia đình “trở thành cơ sơ y tế đầu tiên” có thể trở thành ĐỐI TÁC của AKIO.

Với vai trò hỗ trợ/bảo trợ về chuyên môn dinh dưỡng, AKIO tham gia đóng góp cho các khóa học và dịch vụ Health Master/Health Mate của đối tác nhằm:

– Giáo dục sức khỏe giúp thay đổi nhận thức, nâng cao hiểu biết chính thống cho cộng đồng.

– Cùng cộng đồng “chuyển hóa” kiến thức, ứng dụng vào chăm sóc sức khỏe thực tế trong đời sống hàng ngày với chế độ ăn uống, tập luyện được cá thể hóa và thiết lập lối sống khoa học phù hợp. (Dịch vụ Health Master từ đội ngũ bác sĩ, cán bộ dinh dưỡng/y tế chính quy. Dịch vụ Health Mate từ các chuyên gia có nền tảng học từ Viện dinh dưỡng, đang thực hành có kết quả rất tốt ngoài cộng đồng).

Với sự TẬP HỢP – GIAO THOA – CỘNG HƯỞNG GIÁ TRỊ (All Key In One) từ những cấp độ bác sĩ/cán bộ/chuyên gia được đào tạo chính quy, hệ thống, bài bản, có tính ứng dụng cao và có đạo đức nghề nghiệp cũng như tâm huyết mang lại lợi ích tốt nhất cho cộng đồng, sức khỏe người Việt Nam sẽ được nâng cao và góp phần phát triển kinh tế – xã hội đất nước