Previous slide
Next slide

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

DỊCH VỤ LIÊN KẾT

AKIO - Khai vấn
AKIO - Health Mate
AKIO - Health Master
AKIO - Tư vấn Dinh dưỡng

Health Master

Gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe tối ưu khi kết hợp tư vấn dinh dưỡng với chế độ tập luyện cá nhân hóa (theo sở thích và thể trạng) được thiết kế bởi Huấn luyện viên thể lực chuyên nghiệp và chương trình khai vấn cơ bản

Health Mate

Người bạn đồng hành vô cùng đặc biệt giúp bạn đạt được mọi mục tiêu về sức khỏe, từ đó nâng cao chất lượng và giá trị sống

Khai vấn

Với bất cứ mong muốn nào trong cuộc sống, không chỉ là sức khỏe, chuyên gia khai vấn sẽ thấu hiểu và đồng hành cùng bạn đạt được mục tiêu bằng “sức mạnh tự thân” bên trong bạn

Bữa ăn cân bằng

Đảm bảo được chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng và cá nhân hóa trong cuộc sống ngày càng bận rộn quả thực không đơn giản? AKIO là cầu nối giúp bạn tìm đến những giải pháp phù hợp: thực phẩm sạch, bữa ăn “thay bạn vào bếp”, thực phẩm bổ sung…

DỊCH VỤ LIÊN KẾT

AKIO - Khai vấn

Health Master

Gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe tối ưu khi kết hợp tư vấn dinh dưỡng với chế độ tập luyện cá nhân hóa (theo sở thích và thể trạng) được thiết kế bởi Huấn luyện viên thể lực chuyên nghiệp và chương trình khai vấn cơ bản

AKIO - Health Mate

Health Mate

Người bạn đồng hành vô cùng đặc biệt giúp bạn đạt được mọi mục tiêu về sức khỏe, từ đó nâng cao chất lượng và giá trị sống

AKIO - Health Master

Khai vấn

Với bất cứ mong muốn nào trong cuộc sống, không chỉ là sức khỏe, chuyên gia khai vấn sẽ thấu hiểu và đồng hành cùng bạn đạt được mục tiêu bằng “sức mạnh tự thân” bên trong bạn

AKIO - Tư vấn Dinh dưỡng

Bữa ăn cân bằng

Đảm bảo được chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng và cá nhân hóa trong cuộc sống ngày càng bận rộn quả thực không đơn giản? AKIO là cầu nối giúp bạn tìm đến những giải pháp phù hợp: thực phẩm sạch, bữa ăn “thay bạn vào bếp”, thực phẩm bổ sung…

CÂU CHUYỆN DINH DƯỠNG

CÂU CHUYỆN DINH DƯỠNG