61 Phố Trạm, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
contact@akioway.com
  • Home
  • /
  • Đồng hành

Đồng hành

AKIO luôn hướng bạn trở thành “bác sĩ” cũng như “huấn luyện viên” của chính mình và gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình hướng mục tiêu đó thông qua các khóa học về kiến thức và cộng đồng thực hành, đội ngũ chuyên gia/bác sĩ của AKIO luôn có mặt hỗ trợ bạn.

Health Caregiver

Giúp bạn hoàn thiện những kiến thức khoa học về sự cân bằng trong cuộc sống và cách sở hữu điểm cân bằng đó
XEM CHI TIẾT

Tư vấn sức khỏe

Giúp bạn hoàn thiện những kiến thức khoa học về sự cân bằng trong cuộc sống và cách sở hữu điểm cân bằng đó
XEM CHI TIẾT

Tư vấn dinh dưỡng

Giúp bạn hoàn thiện những kiến thức khoa học về sự cân bằng trong cuộc sống và cách sở hữu điểm cân bằng đó
XEM CHI TIẾT